Garancia

Jótállási kötelezettségvállalás zuhanykabin, zuhanyajtó, és kádparaván termékekre

A Rikker Fémipari Kft (2234 Maglód, Ady Endre utca 25.) mint a jelen jótállási jegyen feltüntetett termék(ek) gyártója, importőre, a termékekre jótállást vállal az alábbi feltételek szerint:

Jótállási feltételek

1. A jótállási idő: a 151/2003 (IX. 22.) sz. korm. Rendeletben a fogyasztói szerződés alapján vásárolt tartós fogyasztási cikkekre kötelezően előírt, a vásárlás napjától számított 12 hónap. A Rikker Fémipari Kft. vállalja az ennél több 3 év általános garanciát! A garancia vonatkozik a zsanérok, rögzítő fülek, gombok, fogantyúk hibátlan működésére, és az edzett biztonsági üvegek szín, forma és mérettartására. A Panónia tólóajtós zuhanykabinok esetében életartam garanciát vállalunk! 

2. Amennyiben termékünket saját, vagy partner szervizünk építi be, úgy további 2 év teljeskörű szervizgaranciát is biztosítunk! Azaz a beszereléstől számított 2 évig bármilyen működésbeli hibát észlel, esetleges finom állításra van szükség, Önnek csak a kiszállás díját kell megfizetni, a termék szerelése ingyenes!

Amennyiben a beszerelést nem saját, vagy partnerszervízünk  szervizünk végzi, különös tekintettel olvassák el a szerelési utasításban leírtakat! A beszereléséhez ne kezdjen hozzá egy ember!

3. A Rikker Fémipari Kft az általa forgalmazott zuhanykabin szerelvényekre 5 év összevont garanciát vállal! Ez 3 év teljes körű és további 2 év alkatrész garanciát jelent! A garancia feltétele: a zsanérokat kizárólag speciális zuhanykabinokhoz kifejlesztett tisztítószerekkel lehet tisztítani, savas-lúgos szerek felületi elváltozást okozhatnak! Az alapanyagok fizikai tulajdonságai miatt, meghatározott idő elteltével finom állításra, illetve olajozásra lehet szükség! Ezen beavatkozások nem képezik részét a garanciának, azonban külön díjazás ellenében szervizünk ezt is elvégzi!

4. Nem érvényesíthető a garancilis, jótállási igény ha:

-A hiba a nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen szállítás, tárolás, külső behatás, vagy szakszerűtlen beszerelés eredménye.
-A jótállási jegy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
-A terméket a címlistában feltüntetett szervizek szakemberein kívül más már javította,
-A termék javítása lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívül álló okból (pl. ha a fogyasztó a szükséges javítás elvégzését bármely okból megakadályozza; ha a kabin olyan helyen van beépítve, amely a javító felszerelést szállító gépkocsival nem közelíthető meg.)

Érvényesíthető igények

A termék meghibásodása esetén a fogyasztó kérheti a termék díjtalan javítását. A termék cseréjét akkor kérheti, ha a javítás lehetetlen. Csereigény elbírálásakor figyelembe kell venni, hogy a javítással összehasonlítva, nem eredményez-e aránytalan többletköltséget, a kötelezett részére, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és az igény teljesítésével a jogosultnak okozott kellemetlenséget.

Javítás

1. A fogyasztó abban az esetben, ha kijavításra, kicserélésre nincs joga, vagy ha a szerviz a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül sem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet.

2. Ha a fogyasztó javítást kér, a javításra a mellékelt címlistán feltüntetett szervizek vehetők igénybe.

3. Javítás esetén a jótállás meghosszabbodik a szerviz részére történő átadástól – helyszíni javítás esetén – a hiba bejelentésétől – kezdve azzal az idővel, amely alatt a termék a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használható.

4. Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a szerviz gondoskodik.

5. A jótállási időben végzett javítás elvégzése után a szerviz szerelője a soron következő „Jótállási javítási szelvény”-t és annak tőpéldányát kitölti, és a szelvényt leválasztja a tőpéldányról. A jótállási jegyen, a jótálláson alapuló javítás esetén a szerviznek fel kell tüntetnie:

-A javítási igény bejelentésének és a termék átvételének időpontját, továbbá a javított terméknek a vevő részére történő visszaadás időpontját.
-A hiba okát és a javítás módját, kódszámmal és szöveggel, a javítás időpontját, valamint a munkalap számát,
-A jótállás határidejét,
-A jelentős rész cseréjét és az arra vonatkozó új jótállási időt.

Fontos tudnivalók

1. A fogyasztók a jogait valamint a gyártó és kereskedelmi cégek kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv, a 49/2003. (VII.30.) GKM sz. rendelet, valamint a 151/2003 (IX.22.) Korm. sz. rendelet tartalmazza.

2. A fogyasztó a termékkel kapcsolatos kifogásait a kereskedőhöz vagy a szervizhez intézheti, akinek egy jegyzőkönyvet kell erről felvennie a 49/2003 GKM sz. rendelet szerint. Amennyiben a fogyasztó a kereskedőhöz fordul, a forgalmazó fenntartja magának azt a jogot, hogy a szervízhálózata bevonásával ellenőrizheti a hibás teljesítés meglétét.

3. A javítással, kapcsolatos reklamációval a szerviz vezetőjéhez lehet fordulni. Ha a panasz így nem rendeződne, akkor a Rikker Fémipari Kft -hez lehet fordulni (cím: 2234 Maglód, Ady Endre utca 25. , tel: 29/325-979).

4. Ha a hiba jellege (pl. a termék kijavíthatósága, a javítás módja, az árleszállítás mértéke stb.) tekintetében vita merül fel, a jótállásra kötelezett jogszabályban az erre feljogosított minőségvizsgáló szerv (pl. Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet KERMI) szakvéleményét köteles beszerezni. Ha a kötelezett ezen kötelezettségét nem teljesíti a vásárló maga is fordulhat a minőségvizsgáló intézethez.